Znak obce Přestavlky

Informace pro občany

 

Osnova

  1. Sumář poplatků a termínů splatnosti
  2. Poplatek ze psů
  3. Poplatek za komunální odpad
  4. Požární řád
  5. Noční klid
  6. Podomní prodej

 


SumáŘ poplatků a termínů splatnosti

 

Název poplatku Sazba poplatku za rok Termín splatnosti Vyhláška
Poplatek ze psů 50 Kč - 1. pes

75 Kč - za každého dalšího psa
31. 3. 2021 Vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích
Poplatek za svoz komunálního odpadu 500 Kč / osoba 31. 3. 2021
Vyhláška č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

 


Požární řád

V odkazu níže je k nahlédnutí požární řád obce Přestavlky, který byl schválen dne 14.4.2011, usnesením č. 3/2011.

Požární řád obce Přestavlky v PDF


Noční klid

Zastupitelstvo obce Přestavlky se na svém zasedání dne 7.11.2016 usnesením č. 4/2016  usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o nočním klidu.
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu v PDF


Podomní prodej

Usnesení č. 3/2015 ze dne 14.9.2015, nařízení 1/2015 - zákaz podomního prodeje. Předmětem a účelem tohoto nařízení je zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území obce Přestavlky mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona prodej bez prodejního zařízení bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu.

Nařízení 1/2015 - Zákaz podomního prodeje v PDF


Poplatek za komunální odpad

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů (dále jen komunální odpad) byl v obci Přestavlky zaveden na základě § 14 odst. 2 zákona č. 266/2015 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místních poplatcích ze dne 10. 12. 2018 stanovuje ohlašovací povinnost, vznik a zánik poplatkové povinnosti, sazbu poplatku, splatnost poplatku a osvobození a úlevy od poplatku ze psů.

Číst dál: Poplatek za komunální odpad