Znak obce Přestavlky

Odpady

Osnova

  1. Třídění odpadů v obci
  2. Letáček o třídění odpadů

 


Třídění Odpadů v Obci

 

Komunální odpad, plasty, nápojové kartony, papír a kovové obaly

V uvedených dnech, bude odvezen tento vytříděný odpad umístěný v pytlích před domem (viz letáčky níže) a plastový odpad z kontejnerů (plocha před prodejnou Coop a poslední zatáčka před mostem směrem na Trojovice).

Pro rok 2017 jsou to následující dny:

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
10,24 7,21 7,21 4,18 2,16,30 13,27 11,25 8,22 5,19 3,17, 31 14,28 12,26

Skleněný odpad

Skleněný odpad se třídí jako doposud do kontejnerů umístěných na ploše před prodejnou Coop a v poslední zatáčce před mostem na Trojovice.

 

Nebezpečný a velkoobjemový odpad

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu zůstává nezměněn, svoz proběhne 27.4.2017 a 20.10.2017 vždy 16:00 (na ploše před prodejnou Coop bude umístěn kontejner).

 

Bioodpad

Kontejner na bioodpad bude umístěn na parkovišti před zámkem minimálně do 31. října.


 

Letáček o třídění odpadŮ

Níže je přiložen letáček od firmy Granplast, kde jsou uvedeny kompletní pokyny pro třídění odpadů do pytlů.